مروری بر مفهوم و اصول توسعه پایدار گردشگری
مشخصات اصلی
دسته بندی علمی : رفاه زائر(گردشگری)
مجری : دکتر مصطفی قدمی
کارفرما : فاقد کارفرما
عنوان اصلی : مروری بر مفهوم و اصول توسعه پایدار گردشگری
مشخصات فرعی
نوع پژوهش : بنیادی
کلید واژه : توسعه پایدار گردشگری، گردشگری، پایداری اکولوژیکی، گردشگری اجتماع محور، مدیریت بازدید کنندگان
چکیده : مقدمه و هدف
در اواخر 1980 پارادایم سنتی توسعه به طور قابل ملاحظه ای به سمت راه جدیدی از اهداف توسعه گردشگری تغییر یافته است و آن، گردشگری پایدار است. در چارچوب توسعه پایدار چهار رویکرد استراتژیک در زمینه مدیریت بازدیدکننده وجود دارد: مدیریت عرضه فرصتهای گردشگری، مدیریت تقاضای بازدید، مدیریت قابلیت منابع برای کاربری زمین و مدیریت اثرات استفاده (کاربری) می باشد. به منظور دستیابی به هدف گردشگری پایدار، مشارکت ساکنان محلی در فرایند تصمیم گیری یک لازم است که اهداف گردشگری پایدار شامل به حداقل رساندن اثرات منفی اجتماعی، بهینه سازی منافع اقتصادی، و توجه به محیط زیست می باشد.
روش شناسی پژوهش
نوع پژوهش حاضر بنیادی است و براساس مرور اسناد انجام گرفته است و به گردشگری پایدار و بصورت عام تر به ادبیات گردشگری می پردازد، در ادبیات گردشگری موضوعات اصلی پایداری اقتصادی شامل منافع اقتصادی، متنوع سازی اقتصادی محلی، رشد اقتصادی کنترل شده، بهبود روابط محلی و منطقه ای و توزیع عادلانه منافع اقتصادی در اقتصاد محلی می باشد.
یافته ها
نشان می دهد که، براساس گزارش برنامه اقتصادی سازمان ملل در سال 2003 ، 80 درصد از درامد ایجادش ده از طریق گردشگران در حوزه کارائیب به خطوط هوایی ، هتل ها و شرکت هایی که در کشورهای توسعه یافته قرار داشتند بر می گردد. توسعه پایدار گردشگری با تاکید بر اجتماع محلی، راه هماهنگی از توسعه را حمایت می کند که از نظر اکولوژیکی پاسخگو ، از نظر اجتماع سازگار ، از نظر فرهنگی در خور، ازنظر سیاسی عادلانه ، ازنظر تکنولوژیکی مورد حمایت و سر انجام از نظر اقتصادی کارآمد برای جامعه میزبان می باشد. در گردشگری پایدار ،پایداری اجتماعی – فرهنگی دلالت دارد بر توجه به هویت اجتماعی و سرمایه اجتماعی و عزت نفس که به ساکنان جامعه اجازه خواهد داد تا زندگی خودشان را کنترل کنند و بعد محیطی پایداری دلالت دارد به ترکیب عوامل محیطی با منابع گردشگری و اثرات متقابل آنها که نباید تحت تاثیر تغییرات اساسی آسیب ببینند و گردشگری پایدار ترکیبی از ابعاد اکولوژیکی ، اجتماعی ، اقتصادی، اداری و سیاسی ، فرهنگی وتکنولوژیکی ، درهمه سطوح جامعه ی بین المللی ، ملی ، منطقه ای و محلی و با فیلدهای متنوعی چون کشاورزی ، گردشگری ، علوم سیاسی ، اقتصادی و اکولوژیکی می باشد که ویژگی های گردشگری پایدار شامل توسعه گردشگری اجتماع محور، حداقل رساندن اثرات منفی اجتماعی ، بهینه سازی منافع اقتصادی ، و توجه به محیط زیست می باشد.
نتیجه گیری
بررسی ها نشان می دهدکه، برخلاف توسعه سنتی گردشگری، گردشگری پایدار، توزیع عادلانه منافع اقتصادی درمیان ساکنان بومی را ترغیب می کند. این امر می تواند از طریق برقراری مشارکت کامل جامعه در فرآیند توسعه و جلب حمایت های ملی و بین المللی تحقق یابد. همچنین بعد اقتصادی پایداری گردشگری بر در آمد مناسب، ثبات قیمت کالاها و خدمات و برابری فرصتهای شغلی در جامعه دلالت دارد. هدف توسعه پایدار گردشگری باید بهبود کیفیت زندگی ساکنان، تامین کردن کیفیت تجربه برای بازدید کنندگان، بهینه سازی منافع اقتصادی برای ساکنان و محافظت محیط طبیعی و انسانی باشد. درپایان، لازم به ذکر است که ، ساکنان مناطق گردشگر پذیر در کارهای بی اهمیت ویا دستمزد پایین مشغولند واین در حالی است که آنها همه هزینه های توسعه گردشگری را متقبل می شوند.
مهمترین اهداف : به حداقل رساندن اثرات منفی اجتماعی ، بهینه سازی منافع اقتصادی و توجه به محیط زیست
مشخصات همکاران
وضعیت پیشرفت پروژه
وضعیت پژوهش : خاتمه یافته
اعتبارات
  
تعداد مشاهده طرح : 3564 بازدید امتیاز دهی به طرح پژوهشی :
(4 رای)
 

ایمیل
رمز عبور
 
Copyright © 2011 - Design and Powered by Pejvak Soft